Prezentimi në ALNUG

Të shtunën 9 Qershor 2012 në lokalet e Innovation Centre Kosovo (ICK) u mbajte takimi i parë i ALNUG (Albanian .NET  User Group) ku pata nderin të flasë për Microsoft Web Platform Installer (shkurt webpi).

Në këtë takim morren pjesë:
–  Rexhep Kqiku (@rkqiku) me temën Dotnetnuke, prezantimin mund ta gjeni në këtu
–  Qëndrim Jusufi (@q3ndro) për Orchard prezantimin mund ta gjeni në këtë link
 Egzon Zeneli (@egzonzeneli) rreth Backbone JS linkun e prezantimit e qesim ma vonë

Prezantimin tim mund ta shihni live nga linku

Për ata që dëshirojnë ta shkarkojnë prezantimin mund të gjejnë përmes këtij linku Web Platform Installer


English – MAD Mark As Done/Undone

A while ago my colleague Rexha (twitter @rkqiku) shared a trick with albaninan community on how to mark folders as done… the original post is here.

On a coffee talk with Rexha he showed his disappointment with this trick of his, and he said that working with many folders its pain and boring to mark every folder as done.
And there came the idea of making a small application that will automate the procedure.
It is my honour to present my first (not last) free application that can mark folders as done and undone (reverse the marking process).

The application as far as I tested works with
Windows 7 x86/x64
Windows Server 2008 x86/x64
Windows Vista x86/x64 it even works with the newest operating system of Microsoft, Windows 8 and Windows Server 8

Steps to use the application are really simple
1) Right click any folder/s
2) Click  Mark As Done or Restore Default Icon

You can download the installer here … I hope that it will be useful as it is to Rexha.

Comments and feedback are appreciated.


MAD Mark As Done/Undone

Para do ditëve kolegu jem Rexha (@rkqiku) e ka nda me juve një truk për markimin e folderave si të kryer… me shumë mund te shihni përmes këtij linku.

Tu ba llaf e muhabet Rexha e shprehi pakënaqësinë qe truku i tij nuk o dinamik e kur po ka të bëjë me shumë folldera po priton me i ba hapat për markim të folderit… edhe prej llafit e muhabetit lindi ideja me e ba një mini aplikacion që e automatizon këtë punë.
Kam nderin t’ju prezantoj aplikacionin tim të parë (pa pare) që shërben për markimin e folderit si të kryer dhe ç’markimin e folderit nga i kryer në të pakryer.

Aplikacioni punon në

Windows 7 x86/x64
Windows Server 2008 x86/x64
Windows Vista x86/x64 bile bile punon edhe ne sistemet me te reja ne Windows 8 dhe Windows Server 8

Hapat e përdorimit janë te thjeshte gjithsej 2×2
1) Klikoni me të djathtën në çfarëdo folderi
2) Klikoni Mark As Done ose Restore Default Icon

Mund ta shkarkoni këtu … Shpresoj që ko me ju kry punë juve qysh po i kryen punë Rexhës.

Kritikat/komentet janë të mirëseardhura


Një dokument i moçëm…

Tu hallakat jo përmes hallakate.com po përmes Windows Explorer rash në një dokument të moçëm të cilin po e shkëmbej me ju, fjala është për VB.NET standardet e kodimit dhe këtë mund ta shkarkoni përmes linkut VB_Standardet_e_Kodimit

Verejtje: Dokumenti është i moçëm kontaktoni google.com para se te përdorni si reference.


Prezentimi në ALSSUG

Të shtunën 17 dhjetor 2011 në lokalin Rings në qendër të Prishtinës është mbajte takimi i parë i ALSSUG (Albanian SQL Server User Group) në të cilin kisha nderin të flas për Çka ka të rë në .NET 4.5

Agjendën e takimit mund ta shkarkoni përmes linkut Agjenda ALSSUG

Po ju le me prezantimin ne fjale.

Për ata qe dëshirojnë te shkarkojnë prezantimin mund te bëjnë përmes linkut .net 4.5 prezentimi.